Privacyverklaring

Administratiekantoor Knorren, gevestigd in Drachten en Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die aan haar zijn toevertrouwd, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u aan ons te kennen ons privacybeleid te accepteren.


Contactgegevens:

Administratiekantoor Knorren

It Leech 8A, 9219 VW De Tike resp. Smetanalaan 280, 9402 XM Assen 

https://administratiekantoorknorren.nl
Email: gebruik s.v.p. het formulier op de Contactpagina

Telefoon: 0512-523746 resp. 0592-347075


Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor Knorren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf direct, per email of via onze website aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 


- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Emailadres

- Burger Service Nummer 

- Bankrekeningnummer.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om ongevraagd en zonder toestemming persoonlijke gegevens te verzamelen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie, voorzover die mocht bestaan.